Фінансова звітність

Zakl Агрополiс 2014 коротке

АГРОПОЛIС примiтки2014

Баланс 31.12.14

Звiт про фiнансовi результати 31.12.14

Звiт про рух грошових коштiв 31.12.14

Звiт про власний капiтал 31.12.14