Новости партнеров

УВАГА ! Страхування врожаю

 Ігор Магаляс, Юридична служба Аграрного союзу України

Ваші запитання та поради надсилайте нам на електронну пошту: ipm.kzc@gmail.com 

   Несприятливі посушливі погодні умови цієї весни, на жаль, можуть призвести, а десь уже й стали причиною втрати посівів у частині областей України. У зв’язку з цим, в аграріїв може виникнути потреба у відшкодуванні збитків за рахунок виплат страхових компаній. 

   Для гарантованої та безпроблемної виплати компенсації слід зважено та обдумано обирати компанію-страховика. Аграрний Союз України є одним із основних партнерів ТДВ «Страхова компанія «АГРОПОЛІС» та рекомендує користуватися її послугами як надійної спеціалізованої компанії зі значним досвідом у сфері страхування. Основною метою якої є комплексний страховий захист сільгоспвиробника практично від усіх можливих ризиків ведення господарства. Зокрема, компанією на вигідних умовах проводиться страхування врожаю сільськогосподарських рослин на випадок його загибелі чи пошкодження. 

Отримати всі необхідні консультації та домовитися про укладення договору страхування можна за адресою: 

м. Київ, вул. Анрі Барбюса буд. 5, офіс 55, а також за телефонами: (067)15 86 808, (099) 53 44 108 – Еліна Сорокіна. 

   Варто зазначити, що страхування часткової чи повної втрати врожаю є провідним способом захисту від ризиків ведення сільського господарства, завдяки якому можна покрити свої збитки за рахунок страхових виплат. Агрострахування сприяє підвищенню ефективності та стабільності виробництва в аграрному секторі. 
   Виплати за умовами договору страхування здійснюються за умов настання страхового випадку – обумовленої події, настання якої викликає у страховика обов’язок здійснити виплату страхової суми застрахованій особі. 
   Однією із таких подій є і загибель та пошкодження рослин внаслідок настання посухи – тривалого дефіциту опадів при підвищеному температурному режимі у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок випаровування і транспірації. 
   Саме тому, актуальним є нагадати постраждалим аграріям – щоб отримати належні страхові виплати, слід вчасно виконати комплекс необхідних дій, а також зайнятися збором необхідних документів та подати їх до страхової компанії. 

Так, у разі настання страхового випадку Страхувальник зобов’язаний: 

▪ протягом 24 годин після настання події, що має ознаки страхового випадку, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, повідомити про це в компетентні органи: органи пожежної охорони, підрозділ Гідрометцентру, службу захисту рослин, підрозділ ветеринарної медицини, підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій України тощо; 
▪ вжити всіх розумних та посильних заходів в обставинах, що склалися, для рятування застрахованих об’єктів та зменшення розміру збитків; 
▪ виконати всі необхідні заходи для запобігання і усунення причин, які можуть спричинити додатковий збиток; 
▪ протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про подію, яку відповідно до Правил страхування та Договору страхування може бути визнано страховим випадком, повідомити Страховика про цю подію у спосіб, як це зазначено у Договорі страхування (факсом, телеграфом, телефоном тощо); 
▪ надати Страховику всю необхідну інформацію та документи, зазначені у Договорі страхування, для встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру збитку. 
   Окрім цього, У разі здійснення добровільного страхування сільськогосподарських культур Страхувальник додатково зобов’язаний: 
▪ Зберегти до прибуття Страховика (представника Страховика) в незміненому стані пошкоджені або знищені сільськогосподарські культури, якщо це не призведе до збільшення збитку. Страховик протягом строку зазначеного в умовах Договору страхування з моменту отримання повідомлення про настання страхового випадку від Страхувальника повинен направити для огляду сільськогосподарських культур свого представника, або дати письмову вказівку щодо подальших дій Страхувальника, якщо інше не передбачено Договором страхування; 
▪ Забезпечити представнику Страховика можливість: 
– оглянути пошкоджені сільськогосподарські культури, тварини та місце настання страхового випадку; 
– брати участь у заходах щодо зменшення збитку та рятування застрахованих культур; 
– розслідувати і встановити факт, причини і обставини настання страхового випадку; 
– визначити розмір збитку та скласти акт про подію, що може бути визнана страховим випадком. 
   Акт складається за участю Страхувальника (його уповноваженого представника), а також, при потребі, спеціалістів відповідного фаху (експертів). 
І найважливіше – слід уважно перечитати Ваш Договір страхування, оскільки його умовами може бути передбачена необхідність іще й інших дій при настанні страхового випадку. 
 Страхувальник також зобов’язаний подати страховику документи, якими підтверджується настання страхового випадку та розмір збитків, а саме: 
▪ письмова заява встановленої форми про настання страхового випадку і виплату страхового відшкодування в термін передбачений Договором страхування; 
▪ договір страхування (оригінал або копію відповідно до умов Договору страхування); 
▪ фото-, відеоматеріали, описи, ескізи, плани і/або схеми, на яких зафіксований зовнішній вигляд знищених чи пошкоджених сільськогосподарських культур/ насаджень (їх залишків) після настання страхового випадку, якщо надання таких документів прямо передбачено Договором страхування; 
▪ довідки (акти, висновки тощо) з компетентних органів (пожежної служби, органів внутрішніх справ, служби захисту рослин, підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України тощо) про факт, причини та обставини настання події, що має ознаки страхового випадку та розмір збитку; 
▪ документи, що підтверджують право власності або інше законне право Страхувальника (Вигодонабувача) щодо застрахованих за Договором страхування сільськогосподарських культур (державний акт на право власності на землю, договір оренди землі тощо); 
▪ документ, який підтверджує порушення або відмову у порушенні кримінальної справи за фактом настання страхового випадку (довідка органу досудового слідства, копія постанови про порушення кримінальної справи) – надається у разі, коли в розслідуванні обставин і причин настання страхового випадку зобов’язані брати участь правоохоронні органи; 
▪ акт огляду пошкоджених (знищених чи втрачених) сільськогосподарських культур, підписаний Страховиком і Страхувальником, якщо такий акт складався за умовами Договору страхування; 
▪ бухгалтерські документи Страхувальника, що підтверджують розмір збитку на вимогу Страховика; 
▪ належним чином оформлені виписки з документів бухгалтерського обліку стосовно проведених технологічних операцій та понесених фактичних затрат відповідно до технології вирощування у даному регіоні на посів (висаджування) та вирощування сільськогосподарської культури, застрахованої за Договором страхування з інформацією, яка дає змогу перевіряти достовірність поданої інформації. 
   При страхуванні сільськогосподарської продукції Договором страхування може бути передбачено подання інших документів, якщо вони необхідні для встановлення розміру збитків, що підлягають відшкодуванню. 
Конкретний перелік документів, які мають бути надані Страховику при настанні страхового випадку, визначається Договором страхування. 
   Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховику у формі оригінальних або нотаріально завірених примірників чи простих копій, за умови надання Страховику можливості звірки цих копій з оригінальними примірниками документів. 
   Усі документи повинні бути розбірливо написані або надруковані на бланках, мати відповідні печатки та підписи, а також назву, адресу та контактний телефон установи (організації), що видала документ.

____________________________________________________________________

 

 

За результатами проведення 1-го Всеукраїнського аграрного форуму, що відбувся 25 квітня п.р. у Харкові, Координаційна рада розпочинає свою роботу. 

   З цією метою запрошую членів Координаційної ради взяти участь в організаційному засіданні, яке відбудеться 23 травня 2013 року о 14 годині, в м.Києві (Актовій залі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за адресою: вул. Героїв Оборони, 10).

 На засіданні планується розглянути наступні питання: 

1. Про підсумки роботи 1-го Всеукраїнського аграрного форуму. 

2. Питання визначення і оформлення юридичного статусу Координаційної ради. 

3. Про організаційну структуру та забезпечення роботи Координаційної ради. 

4. Про обрання керівних органів Координаційної ради. 

5. Різне. 

З повагою, Головуючий на Форумі Голова Аграрного союзу України Г.В. Новіков 

Участь у засіданні прошу підтвердити.

Контактні телефони/факси: (044)-26-30-42; (044) 278-29-84. 


    17 травня відбулось засідання Робочої групи з питань оподаткування сільського господарства Аналітичного центру Аграрного союзу України.

Метою засідання був пошук шляхів спрощення системи оподаткування та уникнення проблем які виникають в ході контролю за сплатою податків. 

В засіданні робочої групи, яка пройшла в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, взяли участь представники Податкової служби, Пенсійного фонду України, Міністерства доходів та зборів України, Міністерства продовольства аграрної політики та продовольства


    14-16 травня Аграрний союз України приймав участь в робочому семінарі Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО)”Добровільні керівні принципи відповідального володіння і користування земельними, рибними та лісовими ресурсами в контексті національної продовольчої безпеки”

На семінарі були присутні представники Молдови, Росії, Грузії, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану.

Добровільні керівні принципи (ДКП) володіння ресурсами – це сучасний механізм державного управління за ринкових умов, який, не втручаючись безпосередньо в компетенцію приватних власників, забезпечує виконання загальнонаціональних суспільних завдань досягнення балансу інтересів різних прошарків суспільства, зростання ефективності сільськогосподарського виробництва та забезпечення національної продовольчої безпеки.